Endring i barnehagelova

På grunn av forslag til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø er sidene er under revidering.

Eg er elev

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø.

Dersom du er utsett for mobbing skal du alltid melde dette til ein vaksen på skulen. Vi ber deg og melde frå dersom du ser at andre vert mobba.

Information in English and other languages to parents and pupils at the bottom of this page.

Klikk for stort bilete

Les meir om kva mobbing er, og kva du kan gjera, på nettstaden nullmobbing.no

Ta kontakt med ein vaksen på skulen direkte, på telefon, epost eller ved at du bruker mobbeknappen. 

På heimesida til kvar skule i Gjesdal, , Klepp og Time  er det  ein raud knapp, kalla mobbeknapp. Her kan du som elev melda frå om mobbing. Ved å gå til din skule og senda ei melding frå denne mobbeknappen, vil det gå ein e-post direkte til skulen din.

 

 

Klikk for stort bilete